Ondersteuning op backoffice: Robin zijn project als Consultant Administratief medewerker

Mijn punctualiteit kwam heel goed van pas tijdens mijn project. Ik was verantwoordelijk voor de certificaten. Dit houdt enerzijds in dat ik de inkomende certificaten van de leveranciers verwerk in het systeem, en anderzijds ook de uitgaande certificaten aan de klanten bezorg.


Voor de inkomende certificaten moest ik zorgen dat de gegevens correct werden overgenomen van het certificaat, en dit certificaat dan ook koppel aan het juiste lijntje in SAP.
Voor de uitgaande certificaten heb je zowel de automatische als de manuele.

Automatisch is dat het systeem zelf het juiste certificaat zoekt en verwerkt, en dit verstuurt naar de klant. Daar is er ook soms eens hulp nodig, omdat er meerdere certificaten kunnen zijn, waardoor het systeem niet weet welke het is. Dan moest er door mij opzoekwerk gedaan worden, om te zorgen dat het juiste certificaat wordt verstuurd.

Bij de manuele certificaten betekent het dat ik zelf het juiste leverancierscertificaat moest zoeken aan de hand van de gegevens die ik had, en zo manueel nog wat gegevens moest ingeven vooraleer het verstuurd kon worden.
Naast de certificaten deed ik ook nog de klantencreatie en -aanpassing. Dit betekent dus dat ik nieuwe klanten aanmaak in SAP of de gegevens van bestaande klanten wijzig.

Ik heb mij enorm geamuseerd op dit project. Ik kwam terecht in een leuk team en een aangename werkomgeving.

Auteur: Robin